Teemat

1. Maamme ulkopolitiikkaa on vahvistettava

Näinä aikoina ulko- ja turvallisuuspolitiikka pohdituttaa ihmisiä. Kansainväliset kriisit ja konfliktit eivät enää ole Euroopan ulkopuolisia, kaukaisiksikin koettuja asioita. Turvallisuutta on käsiteltävä ns. laajan turvallisuusagendan puitteissa. Ei ole kyse ainoastaan perinteisistä turvallisuusuhista. Uusia uhkia ovat mm. terrorismi, järjestäytynyt rikollisuus, pandemiat (sars, lintuinfluenssa ja nyt ebola) sekä ilmastomuutokset, jotka voivat aiheuttaa laajaa ja hallitsematonta muuttoliikehdintää. Uusien turvallisuusuhkien rinnalla Euroopassa, Ukrainassa käydään aseellista taistelua alueherruudesta, puhumattakaan Krimin niemimaan liittämisestä Venäjään kansainvälisen oikeuden vastaisesti. Vakaa talous on myös turvallisuuden tae ja tae sille, että pystymme ylläpitämään uskottavaa puolustusta. Suomen tulee kaikissa olosuhteissa pitää NATO-optio avoimena mahdollisuutena.

2. Suomen talous saadaan nousuun yrittäjyydellä

Ihmisiltä ei saa viedä luottamusta tulevaan ja uskallusta yrittämiseen. Yrittäjyyden selkärankana ovat tulevaisuudessakin pienet ja keskisuuret yritykset. Niiden toimintaa tulee kannustaa. Pieniä ja keskisuuria yrityksiä tulee tukea sekä auttaa erityisesti vientiponnisteluissaan. On aidosti uskallettava käydä käsiksi turhaan lupabyrokratiaan. On luotettava ihmisten osaamiseen ja terveen järjen käyttöön. Verotuksen on tuettava ja kannustettava yrittäjiä ja yrittäjyyttä.Yrittäjän tavoitteena on ansaita toimeentulo perheelleen ja itselleen sekä työntekijöilleen, tarjota uutta työtä, työllistää. Yrittämisen tulee olla kannustavaa. On muistettava, että yrittämisen kaikista riskeistä maksaa yrittäjä viime kädessä omasta kukkarostaan. Jos yrittäjä epäonnistuu, on yrittäjällä oltava mahdollisuus uuteen alkuun, jotta 1990-luvun puolen välin tapahtumat eivät enää toistu.

3. Kansalaisille tasavertaiset SOTE-palvelut

SOTE-palvelut on saatava toimimaan jokaisen kansalaisen hyväksi siten, että kansalaiset eri puolella Suomea ovat tasa-arvoisessa asemassa. SOTE-uudistuksen lähtökohtana on suitsia kuntien yhä kasvavia kuluja ja parantaa tuottavuutta, mikä on oikein. Ratkaisumallissa ei kuitenkaan ole selkeästi osoitettu, miten palveluiden tuotanto tehostuu tai hoitoon pääsy paranisi. Katoavatko pitkät jonotukset lääkäriin? On muistettava, että asiakkaan; potilaan on oltava sote-toiminnan keskiössä. Ihmistä ei saa unohtaa!

Seniorikansalaiset ovat tehneet tämän maan eteen enemmän kuin me muut nostamalla sodan jälkeisen Suomen pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi. Hyvinvointivaltion on kohdeltava heitä kunnioittavasti ja arvostavasti myös sitten, kun voimat ovat loppumassa ja hoitoa tarvitaan. Hoitomuotoja on rakennettava erilaisiin tarpeisiin – yksi malli ei voi olla sopiva kaikille.