Sisäinen turvallisuus

Me suomalaiset olemme onnellisessa asemassa, sillä elämme vakaassa ja turvallisessa yhteiskunnassa ja voimme aika tavalla rauhassa keskittyä arkipäivän askareisiin. On kuitenkin edesvastuutonta pitää vallitsevia olosuhteita itsestäänselvyyksinä. Ne on saavutettu kovan työn ja uhrauksien kautta. Turvallisuuden ja vakauden eteen on tehtävä jatkuvasti töitä.

Olen itse saanut kasvaa maalla, missä lapsuudessani ei laitettu edes ovia lukkoon eikä minulla koskaan ollut lapsuudenkotini avainta. Ja kun edessä oli pidempi poissaolo, ovet lukittiin, mutta koko kylä tiesi, missä avainta säilytettiin. Tähän emme voine enää palata. Mutta voimme rakentaa Suomea siten, että kriisien ja uhkien kohdatessa voimme turvata ammattitaitoiseen virkavaltaan.

Minut on kasvatettu luottamaan poliisiin, poliisi on ystävä. Kansainvälisestä vinkkelistä asiaa katsoen tietää, että juuri näin on. Kyseessä on yksi verotuloin hankittu etuoikeus, jonka olemme kyenneet rakentamaan ja ylläpitämään, ja siitä on pidettävä kiinni.

Arjen turvallisuuteen kuuluu toki paljon muutakin. Tasa-arvoinen peruskoulumme ja koulutuksemme korkea taso luo myös turvallisuuden tunnetta sekä omiin että maamme mahdollisuuksiin selvitä globaalissa maailmassa. Turvallisuuteen kuuluu myös se, että tiedämme saavamme apua, kun erilaisissa elämäntilanteissamme sitä tarvitsemme. Työttömiä ja syrjäytyneitä on autettava, ei vain taloudellisesti, vaan myös pääsemään takaisin arjen rutiineihin ja oman elämän hallintaan. Lasten koulunkäynnin on oltava turvallista, koulukiusaamisesta on päästävä eroon.

Monet ikäihmiset, ikärikkaat, kokevat tänään olonsa ja elämänsä turvattomaksi. Näin ei saa olla. Yksinäisyys on iso, turvattomuuden tunnetta aiheuttava tekijä. Tässä me ihan jokainen voimme olla avuksi. Kotona asuminen on varmasti monen toive, mutta kotiin ei saa ketään jättää yksin. Kotiavustajilla on liikaa töitä, he ovat jaksamisensa äärirajoilla, ja tähän tarvitaan muutosta. Mutta me itse kukin voimme auttaa, jos ja kun tiedämme, että naapuristossamme asuu yksinäinen henkilö – ei välttämättä tarvitse olla ikärikas. Voidaan piipahtaa juttelemaan kupposelle kahvia jne. Heitä, kuten meitä kaikkia huolestuttaa ja tuo turvattomuuden tunnetta myös terveyspalvelujen saaminen. Suomihan on yksi niitä eurooppalaisia maita, joissa pitää jonottaa ja odottaa lääkäriin pääsyä. Tähän on kiireesti saatava korjausliike.

Sisäinen, oman arjen turvallisuus on meille kaikille tärkeä asia, vaikka emme sitä usein joudu pohtimaan. Se on asia, jonka eteen me kaikki voimme tehdä paljon. Siispä tehdään!

Kommentoi